ELS SIS PASSOS PER A TALAR UN ARBRE DE MANERA CORRECTA

El més important a l’hora de fer un treball de tala d’arbres és la tècnica de treball adequada i a més crear un entorn segur i efectiu.

Els passos a seguir són:

1.. La planificació: La preparació del lloc és un dels passos fonamentals a l’hora de començar a fer un treball. Una bona preparació de la tala i equip forestal, facilitarà tant el *pre com el post, del treball realitzat. Les coses més importants a tenir en compte són: Els possibles obstacles (cables, carreteres, edificis, etc), la senyalització correcta del lloc i l’afluència de gent.

2. Direcció de la caiguda: Cal determinar l’aspecte de les branques, com creixen, la direcció del vent i la direcció de la caiguda natural. Un dels protocols a seguir i tenir en comptes és, habilitar una zona de 45 graus darrere de l’arbre en totes dues direccions.

3. Poda del tronc: Una vegada habilitada la zona de caiguda, cal delimitar aquesta zona. Abans de començar amb el treball a realitzar, comprovarem la disponibilitat de combustible, a més d’un excedent d’aquest per a possibles imprevistos. D’aquesta manera garantirem que el treball que realitzarà de principi a fi sense cap impediment.

4. Tècnica de tall: Una vegada realitzada la poda fins a l’altura de l’espatlla, procedirem a realitzar la tala. És important recordar dues coses: la frontissa ha de tenir un gruix uniforme amb les dimensions adequades i el tascó d’enderrocament o la barra *desgajadora ha d’inserir-se abans que l’arbre pugui enganxar l’espasa.


5. És important diagnosticar si l’arbre presenta malalties:
Si la fusta està descolorida o tova, si el tronc té una aparença inflada, cal tenir molta cura. Si ocorre això, realitza la tala en el sentit de caiguda natural de l’arbre i utilitza un cabrestant si no estàs segur. La putrefacció normalment disminueix com més a dalt en l’arbre, per la qual cosa una opció seria derrocar-lo deixant un tocón més alt del normal.

6. Tria l’eina: La grandària de l’arbre determina el tipus d’equip forestal necessari. En casos extrems, pots utilitzar una corda i un cabrestant, que constitueixen la forma més segura i potent de derrocar un arbre. És molt perillós talar un arbre sense tenir el material, equip i nocions necessàries, per això contractar el servei d’uns professionals del sector, evitarà qualsevol accident i/o treball mal realitzat.

Sense comentaris

Escriu un comentari

× ¿Cómo puedo ayudarte?